Smitteutbrudd i Bodin leir ved Bodø

Forsvaret opplyser at det er et smitteutbrudd i Bodin leir ved Bodø. Seks personer har fått påvist smitte der i løpet av helgen.

Orlogskaptein og pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter, Jørn Hammarbeck, sier til VG at driften vil gå som normalt der tjenesten tillater det.

– Bodin leir ved Bodø har i løpet av helgen hatt seks positive tilfeller av smitte. Personellet er isolert og følges opp i henhold til rutiner satt av Folkehelseinstituttet, Bodø kommunehelsetjeneste og Forsvaret, sier Hammarbeck.

Han opplyser videre at Forsvaret har satt i gang tiltak for å begrense smitten og få oversikt over situasjonen.

Personvernpolicy