Ap går inn i valgkamp med et spisset budskap

Assisterende partisekretær og valgkampsjef Kristine Kallset i Arbeiderpartiet. Foto: Terje Pedersen / NTB
Assisterende partisekretær og valgkampsjef Kristine Kallset i Arbeiderpartiet. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: NTB

Når Arbeiderpartiet skal drive valgkamp til sommeren, blir det med et kortere og tydeligere budskap enn på lenge, sier valgkampgeneral Kristine Kallset.

– Nå er det vanlige folk sin tur.

Budskapet er blitt gjentatt flere titalls ganger i løpet av de første to dagene av Arbeiderpartiets landsmøte. Det er ikke tilfeldig, sier assisterende partisekretær og valgkampsjef Kristine Kallset.

– Vi har rendyrket profilen ganske mye. Jeg har jobbet på partikontoret siden 2006, og dette er et kortere, tydeligere budskap enn vi har hatt på lenge, sier hun.

Etter stortingsvalgkampen 2017 erklærte partiveteranen Martin Kolberg krise i Arbeiderpartiet. Partiet maktet ikke å ta innover seg at det ble oppfattet som utydelig, og det ble også stilt spørsmål ved organiseringen av valgkampen.

Pekte ut kursen allerede vinteren 2020

I månedene og årene etterpå gikk partiet i seg selv. Resultatet var blant annet at Kallset ble utpekt som valgkampsjef i oktober 2020. Hun har erfaring som assisterende partisekretær og leder for sekretariatet for partiprogrammet. I 2017 var det partiets daværende nestleder Trond Giske som var sjef for valgkampen.

– Vi kom fram til at vi ønsket at organiseringen skal være likere den vi har til vanlig, og flere har ansvar for de samme tingene som til vanlig, sier Kallset.

Hun forteller at Arbeiderpartiet begynte å peke ut dagens kurs allerede vinteren 2020. Da pandemien begynte, måtte man tenke seg om.

– Vi så jo at vår inngang bare styrket seg. Økende ledighet, press på velferden gjennom en helsekrise, og økende ulikheter styrket vårt budskap, sier Kallset.

Legger igjen uenighetene på landsmøtet

Flere ganger under intervjuet skryter partitoppen av programarbeidet, som hun sier har vært mer involverende og grundigere enn ved tidligere valg.

– Alle har eierskap til det politiske prosjektet, det er kanskje den viktigste jobben vi har gjort de siste åra, sier Kallset.

Likevel har det vært stridsspørsmål ved landsmøtet, deriblant rundt regjeringens foreslåtte rusreform. Det bekymrer ikke Kallset.

– Det er en aktuell sak akkurat nå. Men når vi kommer ut i valgkampen, vil det være de store, viktige sakene, om å få folk ut i jobb, og om velferdstjenestene, sier hun.

Hun peker også på at Arbeiderpartiet har en tradisjon for å være ferdige med store stridsspørsmål etter landsmøtet.

Klar for koronavalgkamp

Tirsdag skrev Dagens Næringsliv om et internt strategidokument med velgergruppene Arbeiderpartiet sikter seg inn på i valgkampen: kvinner uten høyere utdannelse, og middelaldrende menn.

– Vi sier ikke nei takk til noen, men det er viktig for oss å mobilisere slike grupper, sier Kallset.

Partiet er forberedt på at valgkampen kan bli sterkt påvirket av koronapandemien.

– Allerede i fjor endret vi tilnærming. Vi planla å gå mye på husbesøk også i 2020, men det gikk ikke. Vi har startet ringekampanje, med såkalte digitale husbesøk. Istedenfor å gå på døra og snakke om politikk, ringer vi, sier hun.

Vil ikke sette et mål

I tillegg har partiet ansatt en sykepleier som kampanjemedarbeider, slik at de kan holde fysisk valgkamp innenfor trygge rammer.

– Vi har en organisasjon som kan valgkamp godt. Hvis vi kan komme til august og steke vafler på torget, så er vi forberedt på det også, sier Kallset.

Målet til partiet er at valget skal gi grobunn for å danne en ny rødgrønn regjering av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, og SV. Kallset vil imidlertid ikke sette noe konkret mål for oppslutningen hun vil at valgkampen skal lede til.

– Landsstyret har pekt ut et klart mål for valget, som er flertall for ny regjering. Det er det vi jobber etter. Vi må ha et parlamentarisk flertall, men også et stort Arbeiderparti, sier hun.

Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy