Realitydeltaker fikk 90 dagers fengsel for deling av sexvideo

En tidligere realitydeltaker i er i Borgarting lagmannsrett dømt til 90 dagers fengsel for å ha delt en video hvor han og en annen mann har sex med en kvinne.

Kvinnen på filmen var verken klar over at den seksuelle omgangen ble filmet eller at mannen hun hadde sex med, delte opptaket med andre på Snapchat. Hun er også tilkjent snaut 2.500 kroner i erstatning, samt til å få dekket sine sakskostnader på 6.000 kroner.

Tiltalte – en tidligere deltaker i en realityserie på norsk fjernsyn – er domfelt for hensynsøls atferd etter å ha delt en video som viser ham og en annen mann ha sex med fornærmede.

I tillegg er han i tingretten dømt for å ha medvirket psykisk til selve filmingen og for å ha smilt og gjort håndbevegelser til kameraet.

Alvorlig

Domstolen ser svært alvorlig på «privatlivskrenkende bildemateriale av seksuell karakter».

– Det er nærmest umulig å få kontroll med hvor bildematerialet befinner seg når det engang har blitt delt, noe som kan gjøre delingen til en potensiell livslang krenkelse for den berørte.

Mannen som filmet, ble i tingretten dømt til 30 dagers fengsel.

Viktig å anmelde

– Spredning av bilder og video av intim karakter er et økende problem, særlig blant unge, og det er viktig at disse sakene blir anmeldt så fort som mulig slik at politiet kan igangsette etterforskning, skriver politiadvokat Marie Sverd Tvare i Oslo politidistrikt.

Dommen er fortsatt ikke rettskraftig. Ankefristen løper til 24. april.

Personvernpolicy