Enighet om lønn mellom LO, YS og Virke

Onsdag kveld ble det enighet mellom LO, YS og Virke i årets lønnsoppgjør. Resultatet ble en ramme på 2,7 prosent.

– Vi er fornøyd med å ha oppnådd en ramme på 2,7 prosent, som er det samme som partene ble enige om i frontfaget, sier leder Eirik Bornø i YS Privat etter at det ble enighet med Virke klokka 22.40 onsdag kveld.

Han gir uttrykk for tilfredshet med at Virke kom dem i møte for å sikre de lavtlønte et ekstra tillegg i årets oppgjør.

I alt 51 ulike avtaler mellom Virke og LO og YS ble samordnet. Det ble gitt generelle tillegg på mellom 50 øre og 2,25 kroner per time. I tillegg er det på enkelte områder gitt et lavlønnstillegg på 1 krone.

– Det er gitt ulike tillegg til ulike grupper, men summen er at alle ansatte sitter igjen med mer, også de lavtlønte, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke i en uttalelse om oppgjøret.

Personvernpolicy