73 gauper felt under årets jakt

Under årets gaupejakt ble det felt 73 gauper. Kvoten var på totalt 83 dyr.
Under årets gaupejakt ble det felt 73 gauper. Kvoten var på totalt 83 dyr. Foto: Heiko Junge / NTB

Årets kvotejakt på gaupe førte til 73 felte dyr av en totalkvote på 83 dyr. I tillegg ble to dyr påkjørt og drept.

Årets gaupejakt startet 1. februar og ble avsluttet 31. mars.

Av de 73 gaupene som er belastet årets kvote ble 64 skutt av jegere, sju ble påkjørt og to ble felt på skadefelling. I tillegg til de to som ble påkjørt.

En av årsakene til at jaktkvoten ikke ble oppfylt er, ifølge Miljødirektoratet, at jakta ble stanset i flere områder fordi hunndyrkvoten hadde blitt fylt opp.

Flest gauper ble skutt i regionene Midt-Norge og Sør-Norge, med henholdsvis 26 og 25 fellinger.

Personvernpolicy