Myndighetene frykter spredning av fugleinfluensa etter funn av døde fugler

<p>Tamme fugler må holdes innendørs eller under tak, og ville fugler bør ikke mates av frykt for spredning av fugleinfluensa, sier Mattilsynet. Ved Østensjøvannet i Oslo er det funnet fem døde eller åpenbart syke fugler den siste uka. På bildet ses friske fugler på Østensjøvannet i 2006. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB</p>
Tamme fugler må holdes innendørs eller under tak, og ville fugler bør ikke mates av frykt for spredning av fugleinfluensa, sier Mattilsynet. Ved Østensjøvannet i Oslo er det funnet fem døde eller åpenbart syke fugler den siste uka. På bildet ses friske fugler på Østensjøvannet i 2006. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tamfugler må holdes innendørs eller under tak, og folk bes om å slutte med mating av ville fugler etter funn av flere døde fugler i Oslo, skriver NRK.

Frykten er spredning av et influensavirus som er veldig dødelig for fuglene, skriver kanalen.

Biolog Kjell Isaksen i Bymiljøetaten i Oslo kommune forklarer at matingen av ville fugler kan bidra til at smitten sprer seg lettere, for eksempel ved at fugler får i seg avføring fra andre fugler fra mat på bakken. Mating av småfugler på fuglebrettet er imidlertid greit.

Seksjonssjef Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet på Romerike sier at ingen sør for Trøndelag bør mate ender eller andre villfugler.

Det er funnet fem døde eller åpenbart syke fugler ved Østensjøvannet i Oslo, og det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos én av disse.

I november 2020 ble det for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge. Siden den gang er det påvist tilfeller i Asker, Oslo, Risør, Sarpsborg, Indre Østfold og på Jæren.

Mattilsynet har innført portforbud for tamme fugler landet over. Det betyr at de holdes under tak for å verne mot smitte fra villfugl.

Folkehelseinstituttet anser risikoen for smitte til mennesker som svært lav.

Personvernpolicy