Utøya-naboene anker ikke saken om 22. juli-minnestedet

<p>Oppføringen av minnesmerket på Utøyakaia går framover som planlagt etter at naboene har valgt å droppe å anke saken til lagmannsretten. Foto: Ørn E. Borgen / NTB</p>
Oppføringen av minnesmerket på Utøyakaia går framover som planlagt etter at naboene har valgt å droppe å anke saken til lagmannsretten. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

AUF er lettet over at den rettslige prosessen for å få stanset oppføringen av minnesmerket for 22. juli-ofrene endelig synes å være avsluttet.

– Vi er svært lettet over at dommen om minnestedet på Utøyakaia nå blir rettskraftig. Konflikten rundt minnestedet har vært en stor påkjenning for mange, og vi er nå glade for at det blir ro rundt saken, sier generalsekretær Sindre Lysø i AUF til NTB.

Naboene tapte søksmålet de hadde anlagt mot staten for å få stanset oppføringen av minnestedet på Utøyakaia da Ringerike tingrett behandlet saken for en måneds tid siden.

Nå har de besluttet å ikke anke dommen til lagmannsretten, melder NRK, som omtalte nyheten først.

– Naboene har valgt å ikke anke av mange forskjellige grunner – men det må ikke forstås dit hen at de er enige i dommen. Den er de fortsatt svært skuffet over og sterkt uenige i, sier advokat Ole Hauge Bendiksen, som har representert naboene, til NTB.

Oppføringen av et nasjonalt minnested på Utøyakaia etter 22. juli-terroren i 2011 har møtt svært sterk motstand blant naboene. Konflikten har pågått i flere år og fikk sitt foreløpige toppunkt før nyttår, da 16 naboer saksøkte staten og AUF for å få stanset minnestedet.

– Mange grunner

Advokat Bendiksen vil ikke gå konkret inn i hvorfor naboene nå velger å la den videre prosessen ligge. Han framholder at dommen får alvorlige konsekvenser for naboene og at den kommer til å etterlate seg «et nabolag som er i ferd med å slites i stykker».

– Beslutningen bygger på en helhetsvurdering. Av mange ulike årsaker blir det for vanskelig for dem å gjennomgå en ankeprosess, sier han.

Ringerike tingrett la større vekt på hensyn som taler for å etablere et minnested på Utøyakaia enn de negative virkningene minnestedet kan få for saksøkerne.

– Saksøkerne har åpenbart rett i at de uforskyldt må bære belastningene ved å få et nasjonalt minnested i sitt nærområde. Retten har forståelse for at dette oppleves som urimelig. Dette er likevel ikke avgjørende, skriver retten i dommen.

Ferdig til tiårsmarkeringen

Retten mener at etableringen av et minnested etter 22. juli-tragedien må sies å ha minst like stor samfunnsmessig betydning som andre inngripende offentlige tiltak, som for eksempel etablering av veier og vindkraftanlegg.

Minnesteder etter store tragedier kan ikke bli underlagt strengere naborettslige betingelser enn andre samfunnsmessige tiltak uten slik tragisk bakgrunn, er konklusjonen.

– Minnestedet er viktig for etterlatte, overlevende og andre pårørende som trenger et sted å minnes. Minnestedet blir en viktig anerkjennelse fra storsamfunnet om lidelsen som 22. juli har skapt for svært mange mennesker. Dessuten vil minnestedet bli et viktig sted som inviterer til refleksjon og læring for framtidas generasjoner, sier Lysbø i AUF.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Askim sier til NRK at Statsbygg kommer til å rekke å ferdigstille monumentet, som skal bestå av 77 bronsesøyler i en bueformasjon, i tide til tiårsmarkeringen til sommeren.

De 77 søylene representerer hver av dem som ble drept den 22. juli 2011.

Området rundt vil ikke bli helt ferdig, men det hele vil være så klart at markeringen den 22. juli kan gjennomføres slik AUF, støttegruppen og nasjonale myndigheter ønsker seg.

Personvernpolicy