Smittevernprofessor anbefaler full nedstengning i Norge før og etter påsken

Flere smitteeksperter mener Norge må stenges helt ned for å få bukt med den stigende smitten. Spesielt i Oslo og Viken er det viktig å få ned smitten. Foto: Lise Åserud / NTB
Flere smitteeksperter mener Norge må stenges helt ned for å få bukt med den stigende smitten. Spesielt i Oslo og Viken er det viktig å få ned smitten. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: NTB

Professor Bjørg Marit Andersen mener en full nedstengning av Norge må til for å få stanset smitteutviklingen. Hun får støtte fra flere andre professorer.

Andersen er tidligere avdelingsoverlege og smittevernlege ved OUS Ullevål og sendte tidligere denne uken et brev til norske helsemyndigheter hvor hun kommer med sine anbefalinger, skriver Dagbladet.

Tiltakene hun foreslår inkluderer full nedstengning to uker før påske med komplette smitteverntiltak, og deretter åpning for påskeferie innenlands med forsterkede tiltak. Deretter en ny planlagt stengning i to uker etter påske for å stoppe eventuell spredning fra påsken.

– Jeg snakker om en skikkelig nedstenging som vi hadde 12. mars i fjor. Som den gang må tometersregelen praktiseres, og denne gangen må det også være munnbindpåbud. Grensenedstenging må vi nok opprettholde i lang tid framover, sier Andersen til Dagbladet.

Hun får støtte fra professor i sosialmedisin og epidemiologi ved NTNU, Steinar Westin, som mener Norge nå bør gjøre som Finland, som planlegger kraftig nedstenging fra 8. mars.

Også NTNU-professor Dag Svanæs mener nedstenging etter finsk målestokk må til, ved å stenge ned relativt drastisk i for eksempel tre uker. Han mener det er viktigst å få ned smitten i Oslo og Viken.

Medisinsk fagmiljø bekymret for mutasjonene

Fredag gikk en gruppe professorer og spesialister fra det medisinske fagmiljøet ut i en kronikk i VG. De mener nasjonal nedstengning er nødvendig for å stanse spredningen av mutasjonene.

– Hvis det ikke er klare tegn til redusert virusspredning i løpet av få dager, mener vi den norske regjeringen må iverksette nasjonal nedstenging til virusutbruddene er slått ned i alle deler av landet. Det bør innføres strenge nasjonale tiltak, reiserestriksjoner og strengere tiltak i skolen fram til påske, heter det i kronikken, som blant andre er signert av Dag Jacobsen, avdelingsleder ved Oslo universitetssykehus.

– En liten pris å betale

Kraftigere tiltaksnivå over hele landet vil også gi befolkningen tydeligere beskjed om alvoret i situasjonen.

– En nasjonal nedstenging på noen uker nå er en liten pris å betale i forhold til en ukontrollert spredning av muterte virus. En slik oppblomstring av epidemien vil føre til at mange mennesker, også i gruppen under 70 år, vil rammes av alvorlig sykdom og død, før også denne delen av befolkningen er vaksinert. Da er det også stor risiko for at de muterte virusene rekker å utvikle resistens mot vaksinene, heter det i kronikken.

Personvernpolicy