Kriminalomsorgen foretrekker nytt fengsel i Groruddalen

Kriminalomsorgen foretrekker å bygge nytt fengsel i Oslo i området rundt Bredtveit kvinnefengsel på Bredtvet i Groruddalen. Foto: Heiko Junge / NTB
Kriminalomsorgen foretrekker å bygge nytt fengsel i Oslo i området rundt Bredtveit kvinnefengsel på Bredtvet i Groruddalen. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: NTB

Kriminalomsorgen er ikke fornøyd med forslaget til nytt fengsel på Grønland. De mener Groruddalen er et godt alternativ, skriver Aftenposten.

Justisdepartementet og Statsbygg leter etter ny tomt til Oslo fengsel. Dagens høysikkerhetsfengsel på Grønland har stort behov for vedlikehold. Staten har pekt ut Bredtvet i Groruddalen som best egnet. Der ligger det i dag et kvinnefengsel med 50 plasser. Men både naboer og lokalpolitikere er kritiske og frykter tap av grøntområder.

Før jul ga Justisdepartementet Statsbygg i oppdrag å se på nedskalerte løsninger for Bredtvet. De ville se nærmere på en ny løsning med 214 plasser på Bredtvet og 76 på Ullersmo istedenfor 350 nye plasser på Bredtvet.

Statsbygg vurderer også muligheten for å la Oslo fengsel bli værende på Grønland ved å ta i bruk det 170 år gamle Botsfengselet igjen.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) fraråder det nye Bredtvet-forslaget, men er likevel tydelige. De mener Bredtvet er «et meget godt alternativ» for Oslos nye storfengsel, skriver Aftenposten.

Oslo fengsel har ligget på Grønland siden 1851. Det er et av landets største fengsler med plass til 243 innsatte. Den eldste avdelingen, Botsen, ble nedlagt i 2017. En utredning fra 2016 anbefalte nedleggelse og nybygging et annet sted.

Bredtvet i Groruddalen er vurdert som det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet. Regjeringen har ikke tatt endelig stilling.

Personvernpolicy