Tybring-Gjedde: Bergen Engines-salget kan føre til mistillitsforslag

<p>Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier salget av skipsmotorselskapet Bergen Engines til russisk eierskap kan tvinge fram et mistillitsforslag i Stortinget.</p>
Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier salget av skipsmotorselskapet Bergen Engines til russisk eierskap kan tvinge fram et mistillitsforslag i Stortinget. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Salget av skipsmotorselskapet Bergen Engines til russiske eiere kan føre til mistillitsforslag, varsler stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

– Situasjonen vi nå står overfor, er svært alvorlig og kan i ytterste konsekvens svekke vår beredskap og skade relasjonene til våre allierte , skriver Tybring-Gjedde til Bergens Tidende.

– Jeg ser ikke bort ifra at alvorlighetsgraden og tyngden av denne saken vil kunne tvinge fram et mistillitsforslag, heter det videre.

Tybring-Gjedde er andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Sjøforsvaret er storkunde

Tidligere har E24 skrevet at spionskipet Marjata, et av E-tjenestens viktigste verktøy for å overvåke russisk aktivitet i nordområdene, blir vedlikeholdt av Bergen Engines.

Selskapet blir solgt til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International, som har betalt 1,6 milliarder kroner for motorfabrikken på Hordvikneset.

Blant de største kundene til Bergen Engines er det norske Sjøforsvaret. I den siste trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og E-tjenesten, blir nettopp utenlandske oppkjøp av strategisk infrastruktur utpekt som en trussel.

Tybring-Gjedde sier det er en «sikkerhetspolitisk katastrofe» at regjeringen ikke har gjort noen risikovurdering før salget. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har sagt at en risikovurdering er igangsatt, og at salget ikke er gjennomført.

Bergen Engines gjør vedlikehold av Marjata, et av E-tjenestens viktigste og mest sensitive skip. Skipet overvåker russisk aktivitet i nordområdene. Foto: Williamsburg Charter Sails
Bergen Engines gjør vedlikehold av Marjata, et av E-tjenestens viktigste og mest sensitive skip. Skipet overvåker russisk aktivitet i nordområdene. Foto: Williamsburg Charter Sails

– Underlig

Anniken Huitfeldt, som er leder i utenriks- og forsvarskomiteen, mener det viktigste for Norges sikkerhet nå er at det blir ryddet opp i saken.

– Arbeiderpartiet har derfor stilt en rekke kritiske spørsmål til statsråden. Nå avventer vi svar, sier hun.

– Jeg syns det er underlig at Frp allerede nå truer med mistillit, men det sier vel mest om økte spenninger mellom regjeringen og støttepartiet Frp.

Senterpartiet vil vente med å ta stilling til et mistillitsforslag til det eventuelt fremmes i Stortinget.

– Men vi har ikke behov for å verne noen statsråder fra Høyre. Vi mener dette er en alvorlig glipp, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Hun kaller saken en komplett skandale.

– Regjeringen er nødt til å gripe inn. Her har det vært fullstendig svikt i alle ledd.

Forsvarsministeren: Sikkerheten er ivaretatt

– Sikkerheten rundt E-tjenestens fartøy er selvsagt ivaretatt, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NTB.

Han vil ikke gi flere detaljer ettersom E-tjenestens kapasiteter er graderte. Bakke-Jensen viser videre til at salget skal lukkes innen utgangen av året.

– Det er med andre ord ikke slik at TMH har overtatt nå og holder på med vedlikeholdsoppdrag for Forsvaret. Vi vil bruke nødvendig tid til å gjøre en grundig vurdering av sikkerhetsmessige forhold, sier han.

Senterpartiets Mehl har minnet om at statsminister Erna Solberg (H) så sent som i forrige uke forsikret Stortinget om at regjeringen med hjemmel i sikkerhetsloven kan stanse utenlandske oppkjøp i viktige strategiske interesser i Norge

Men dieselmotorer i seg selv faller ikke inn under sikkerhetsloven, sier Bakke-Jensen.

– De er heller ikke definert som strategisk forsvarsteknologi som må beskyttes. Det vil være bruken av teknologi og hvordan denne er integrert i verdier og funksjoner som kan medføre en vurdering opp mot sikkerhetsloven, sier han.

Personvernpolicy