Direkte fra klokken 14

Bent Høie og Monica Mæland orienterer om coronasituasjonen

Direkte: Følg pressekonferansen her.

Justis- og beredskapsministeren er med når helseministeren opopdaterer om situasjonen pandemien og tiltakene.

Fra klokken 14 orienterer Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie om coronasituasjonen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, vil også være til stade, melder regjeringen.

Det var ventet at tiltak vil være et stikkord, men at panelet også vil være innom smittesituasjonen i Oslo og Agder spesielt, i tillegg til vaksinasjonsprosessen.

Om vaksinesituasjonen, sa helseminister Høie at anbefalingene om fysisk kontakt for hjemmeboende eldre skal bli noe lettere – hvis de er vaksinert. I tillegg får hjemmeboende eldre ha fysisk kontakt med et begrenset antall uvaksinerte personer.

Samtidig fortalte FHI-direktør Camilla Stoltenberg at den engelske virusvarianten vil utgjøre over halvparten av positive prøver innen kort tid

Personvernpolicy