Sædprøven til savnet mann ender i Høyesterett

<p></p><p>I fjor sa Høyesterett nei til at vevsprøver som ligger i en forskningsbiobank på NTNU, kan kreves utlevert i forbindelse med etterforskningen i Vanvikan-saken. Foto: Berit Roald / NTB scanpix</p>
I fjor sa Høyesterett nei til at vevsprøver som ligger i en forskningsbiobank på NTNU, kan kreves utlevert i forbindelse med etterforskningen i Vanvikan-saken. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Høyesterett skal avgjøre om familien til en savnet mann kan få utlevert mannens sæddonasjon for å sammenligne DNA med uidentifiserte omkomne i utlandet.

Mannen, som er antatt død etter at han forsvant i Oslo i 2010, var sæddonor på Oslo universitetssykehus. Problemet er at det biologiske materialet ikke kan utleveres uten samtykke. Spørsmålet blir dermed om utleveringen kan skje på et antatt samtykke, skriver Rett24.

Sykehuset mener nei, noe påtalemyndigheten og mannens familie er uenige i. I januar ga Borgarting lagmannsrett under dissens tommel opp for utlevering.

– A er mest sannsynlig død, og han har muligens vært utsatt for en kriminell handling. Lagmannsrettens flertall finner det mest sannsynlig at han ville ha ønsket at familien skulle finne ut hva som hadde skjedd med ham, og at han derfor ville ha samtykket til utlevering av den aktuelle sædprøven – for å kunne fremskaffe en fullverdig DNA-profil, og dermed søke mot uidentifiserte lik i utlandet, skrev flertallet.

Mindretallet fant ikke grunnlag for å tillate utlevering basert på et antatt samtykke. Det ble også pekt på at det bør være lovgivers oppgave å ta stilling til problemstillingen, som nå ender i Høyesterett.

I fjor sa Høyesterett nei til at vevsprøver som ligger i en forskningsbiobank på NTNU, kan kreves utlevert i forbindelse med etterforskningen i Vanvikan-saken.

Vanvikan-saken omhandler dødsfallet til en 15 måneder gammel gutt i 2013. Straffesaken mot foreldrene ble henlagt, men i 2019 ble faren siktet på nytt for grov kroppsskade med døden til følge. Moren døde i 2018.

Personvernpolicy