Svensker er flinkest i Norge til å teste seg

Det er store forskjeller på hvor mange som tester seg i befolkningen fra fødeland til fødeland. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Det er store forskjeller på hvor mange som tester seg i befolkningen fra fødeland til fødeland. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Foto: NTB

28 prosent av norske innbyggere født i Sverige testet seg for coronavirus i sommer og høst. Over én av ti pakistanere som ble testet, fikk positivt svar.

Tallene Aftenposten har fått fra Folkehelseinstituttet, viser at 24 prosent av alle født i Norge ble testet minst én gang mellom juli og november.

Kun 1 prosent av disse prøvene var positive, mens blant svenskene var det kun 2 prosent. Også danskfødte var noe flinkere enn nordmenn til å teste seg.

Færrest vietnamesiskfødte testet seg, med kun 13 prosent. Også blant latviere, litauere og thailendere var tallet lavt, med 15 og 16 prosent.

Høyest positivitetsrate hadde pakistanskfødte med 11 prosent, somaliskfødte med 10 prosent, og eritreiskfødte med 9 prosent.

Hele 23 prosent av pakistanskfødte testet seg, men når andelen positive tester er så høy, mener FHI likevel flere burde testet seg.

Personvernpolicy