Troms politidistrikt strammer inn coronaregler for sjøfolk

Troms politidistrikt har valgt å nekte landlov for utenlandske besetningsmedlemmer på skip, men det gjøres unntak for en rekke grupper.

Det gjøres unntak for alle utenlandske besetningsmedlemmer som er bosatt i Norge og alle besetningsmedlemmer som er EU/EØS-borgere og som jobber på et norsk registrert skip, skriver VG.

Årsaken er å hindre spredning av covid-19. Besetningsmedlemmer som nektes landlov, får ikke lov til å forlate kaiområdet. Beslutningen gjelder fra 17. februar til 30. april.

Personvernpolicy