Holden ber FHI se bredere på vaksineprioritering

FHI må snarest komme med analyser som vurderer hvordan vaksinene skal fordeles geografisk og mellom yrker, mener økonomiprofessor Steinar Holden.

Holden leder den regjeringsoppnevnte coronagruppen som har gitt råd til regjeringen i flere runder om de samfunnsøkonomiske følgene av pandemien.

Nå etterlyser han en bredere analyse fra Folkehelseinstituttet om hvilke prioriteringer som skal gjelde for fordeling av vaksiner.

– Det er et tankekors dersom en 66-åring på hjemmekontor i et område med lite smitte får vaksinen før enn 64 år gammel lærer i et område med høy smitte, sier Holden til NTB.

Skeptisk til rangering

FHI fastsatte før jul i fjor fem rangerte mål for prioriteringer etter råd fra en ekstern ekspertgruppe, der redusert risiko for død og så alvorlig sykdom står øverst, etterfulgt av mål om å opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur, beskytte sysselsettingen og økonomien og til slutt gjenåpne samfunnet.

FHI anbefaler at når to eller flere av målene kommer i konflikt, så må man prioritere det høyest rangerte målet.

Holden er kritisk til denne rangering av vaksinemålene.

– Ingen mål bør ha absolutt prioritet, uttalte han under et innspillsmøte om hvordan Norge best skal komme seg ut av krisen tirsdag.

Holden mener det naturlige målet vil være å si er å si at man skal redusere alle skadevirkninger fra pandemien og smitteverntiltakene.

– Jeg synes det er tankevekkende å se på hva som var problemet i 2020: Da var det lavere dødelighet enn normalt trass i at rundt 500 døde av covid-19, men en stor belastning ellers i samfunnet, både økonomisk og ikke-økonomisk. Dette er en illustrasjon på at man må ha en avveining mellom de ulike skadevirkningene, påpekte han.

Må ta mer hensyn til økonomi

Etter den siste nedstengning av Oslo-regionen og utbruddet av det muterte viruset fra Storbritannia har flere lokale ordførere og kommentatorer presset på for at regionen skal prioriteres i vaksinekøen.

FHI har foreløpig sagt nei til å endre strategi og holder seg til planen om å vaksinere alle eldre og alle i risikogruppene først – uansett hvor i landet de befinner seg, og uansett smittepress.

Holden understreker at det trolig er riktig å prioritere de aller eldste først, fordi alder har en svært stor betydning for risiko for dødsfall.

– Men deretter blir bildet vanskeligere, og også geografi og yrker kan ha betydning. Da er det viktig at man har gjort gode analyser av ulike strategier, og at man tar med alle kostnader, sier han.

Etterlyser kombinasjonsstrategier

Ekspertgruppen som har vurdert vaksinefordelingen, anbefaler også at geografisk prioritering vurderes dersom smittepresset viser store forskjeller mellom ulike geografiske områder.

Holden mener FHI så langt ikke har utredet dette punktet godt nok, og etterlyser utredning av ulike kombinasjonsstrategier, som å se på om man skal gi noen regioner og yrker forrang når man etter hvert beveger seg nedover på prioriteringslista.

– Det ville vært interessant med vurderinger av ulike vaksineringsstrategier som er basert på et mål om å redusere alle type skadevirkninger, både økonomiske og ikke-økonomiske. Å forhindre dødsfall er viktig, men det er også viktig å åpne opp samfunnet, sier han.

Måtte prioritere liv og helse først

Smittedirektør i FHI Geir Bukholm sier FHI først har måttet prioritere analyser knyttet opp mot å optimalisere primærmålene – å redusere antall dødsfall og antall tapte leveår.

Han sier det også er gjennomført vurderinger om hvordan ulike typer av vaksinestrategier vil gi effekter utover de direkte helseeffektene, inkludert samfunnsøkonomiske vurderinger og når og hvordan samfunnet kan åpnes.

– Vi er enige om at disse siste vurderingene bør følges opp videre, skriver Bukholm i en epost til NTB.

Personvernpolicy