Skoleforbund med kraftig kritikk av omorganisering i Oslo

Byråd Inga Marte Thorkildsen (til venstre) og utdanningsdirektør Marte Gerhardsen under en koronapressekonferanse. I midten står byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Berit Roald / NTB
Byråd Inga Marte Thorkildsen (til venstre) og utdanningsdirektør Marte Gerhardsen under en koronapressekonferanse. I midten står byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Berit Roald / NTB Foto: NTB scanpix

Omorganiseringen har satt Utdanningsetaten i Oslo ut av funksjon i halvannet år, mente Skolelederforbundet under torsdagens høring om saken.

Ifølge Aftenposten var Trond Nilsen i Skolelederforbundet – som organiserer et flertall av rektorene – svært kritisk til prosessen. Han opplever at rektorene har endt i en limbo.

– Omorganiseringen har satt skoleeier mer eller mindre ute av funksjon i halvannet år. Vår bekymring er at skoleier ikke følger opp sine lovbestemte plikter, sa han.

Andre lærerorganisasjoner pekte på at tiden for omorganisering var moden, blant dem Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet, som organiserer aller flest lærere.

– Målsettingen om en mindre toppstyrt organisasjon og større handlingsrom, for å styrke det enkelte profesjonsfellesskap på skolene, er riktig, sa hun.

Samtidig pekte hun på at rektorene har vært for løst tilkoblet prosessene.

Skoledirektør Marte Gerhardsen trakk i et intervju med Aftenposten fram problemer med arbeidsmiljøet som en delforklaring for omorganiseringen.

Ifølge Dagbladet var det under høringen uenighet mellom Gerhardsen og Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap, om hvem som initierte prosessen med omorganisering.

Gerhardsen hevdet ifølge avisa at hun fikk beskjed under et av jobbintervjuene om at prosessen var nødvendig, mens Thorkildsen opplyste at prosessen var Gerhardsens idé.

Personvernpolicy