Screening for tarmkreft gir lovende resultater

Nesten 400 personer fikk påvist tarmkreft på et tidlig stadium i et norsk pilotprosjekt. Nå rulles et nasjonalt screeningprogram ut.

I pilotprosjekt som startet i 2012, har 140.000 mennesker deltatt. For første gang ble avføringsprøve brukt til å screene for kreft. Dersom det ble funnet usynlig blod i avføringen, fikk pasientene tilbud om koloskopi – en kikkertundersøkelse i tarmen.

Mer enn 500 av deltakerne i prosjektet fikk påvist kreft, 400 av dem på et tidlig stadium. Da er prognosene gode for at man kan behandles på en skånsom måte og bli frisk. 4.000 personer fikk dessuten fjernet polypper som kan utvikle seg til kreft. Funnene er presentert i det vitenskapelige tidsskriftet Gastroenterology.

– Nå ville riktignok ikke alle polyppene som ble avdekket, utviklet seg til kreft, så akkurat hvor mange krefttilfeller piloten har forebygget, vet vi ikke. Men deltakerne vil bli fulgt opp enda 10 -15 år slik at vi kan overvåke forekomst og eventuelt død av tarmkreft på lang sikt, sier forsker Anna Lisa Schult ved Kreftregisteret. Hun er en av forfatterne bak artikkelen.

Nå skal alle personer i Norge mellom 55 og 65 år få tilbud om å levere avføringsprøve annethvert år. På sikt vil folk i stedet få tilbud om å gjennomføre koloskopi én gang. Screeningprogrammet rulles ut gradvis og er avhengig av kapasiteten hos helseforetakene, opplyser Kreftregisteret.

Norge er blant landene i verden med høyest forekomst av tarmkreft. Hver dag får i snitt ti nordmenn påvist denne kreftformen, ifølge Kreftregisteret, men ofte oppdages det ikke før sykdommen har kommet langt. På et tidlig stadium har de som rammes, sjelden symptomer.

Personvernpolicy