Flere bortvises ved grensen

<p>Politidirektør Benedicte Bjørnland understreker at politiet kontinuerlig vurderer sin tilstedeværelse ved grensen for å hindre importsmitte. </p>
Politidirektør Benedicte Bjørnland understreker at politiet kontinuerlig vurderer sin tilstedeværelse ved grensen for å hindre importsmitte.  Foto: NTB

I årets første uke bidro økt trafikk og kontroller til at 472 personer ble bortvist fra Norge – 107 flere enn uken før.

For å få kontroll over importsmitten, er det innført grensekontroll, og flere grenseoverganger er stengt for innreise.

Politidirektør Benedicte Bjørnland påpeker at det jobbes kontinuerlig med å vurdere politiets tilstedeværelse og hvor de skal drive kontroll.

– Politiet har en forventning om at alle bidrar til å redusere smitte slik at vi så snart som mulig kan åpne samfunnet og leve på vanlig måte. Å begrense importsmitten er et viktig tiltak i dette arbeidet, sier Bjørnland i en pressemelding,

Man risikerer straffeforfølgelse dersom man krysser grensen på steder utenom de lovlige grenseovergangene, med bøter fra 5.000 til 10.000 kroner. En person ble fredag anmeldt for å ha passert Flermoen grenseovergang i Trysil.

Personvernpolicy