Hovedtillitsvalgt peker på graverende feil ved feriepengeutbetalinger til HV-soldater

Flere tusen HV-soldater har i disse dager fått utbetalt feriepenger fra helt tilbake til 2005. Hovedtillitsvalgt mener imidlertid at det er flere graverende feil ved utbetalingene.
Flere tusen HV-soldater har i disse dager fått utbetalt feriepenger fra helt tilbake til 2005. Hovedtillitsvalgt mener imidlertid at det er flere graverende feil ved utbetalingene. Foto: Handout / NTB

Rundt 7.900 HV-soldater har fått utbetalt feriepenger som går helt tilbake til 2005, men hovedtillitsvalgt mener det er begått graverende feil i utregningene.

– Så langt har jeg fått beskjed om 30 graverende saker, sier Aleksander Gudmundseth, hovedtillitsvalgt for HVs innsatsstyrker, til Nationen.

Tilbakemeldingene går blant annet ut på at flere har fått 30 prosent lavere utbetalinger av beregnet beløp, mens andre har fått bare noen hundrelapper i feriepenger for et år innsats. Gudmundseth mener også at flere av lønnsslippene viser at det er usikkert om beregningene er gjort av brutto eller netto inntekter.

Han mener det er nødvendig for Forsvaret å gjøre regnestykkene om igjen, og ytterligere dokumentere tjenestegjørende dager for den enkelte soldat.

Forsvaret på sin side opplyser at de kun har fått én henvendelse om feriepengene hittil.

Sakens bakgrunn er at regjeringen først utbetalte feriepenger til personell i Heimevernets innsatsstyrker for tre år tilbake i tid ettersom eldre krav ble ansett som foreldet.

En samlet stortingsopposisjon gikk i fjor høst ut med en oppfordring om at soldatene også skulle få feriepenger for alle årene de har tjenestegjort, uavhengig av at pengekravene er foreldet.

Forsvarsdepartementet har anslått at en utbetaling av feriepenger til alle som kunne ha krav på det, ville beløpe seg til 110 millioner kroner.

Personvernpolicy