Rekordmange bortvist og returnert fra Norge – men færre asylsøkere sendt ut

Politiets utlendingsenhet på grensen tar raskt personalia og fingeravtrykk. Foto: Heiko Junge / NTB
Politiets utlendingsenhet på grensen tar raskt personalia og fingeravtrykk. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: NTB scanpix

Strenge coronaregler gjorde at Politiets utlendingsenhet (PU) i fjor returnerte 8.854 personer fra Norge, flere enn noen gang. Færre asylsøkere ble returnert.

Da forrige topp ble nådd i 2016 ble det vist til regjeringens satsing på tvangsretur. I år kan det vises til regjeringens satsing på smittevern. Antallet returnerte er et hopp på 113 prosent fra 2019, og 777 flere enn i 2016.

Innreiserestriksjonene som ble innført 16. mars i fjor, førte til at 77 prosent av de returnerte ble uttransportert etter å ha blitt bortvist i henhold til smittevernloven, viser PUs årsstatistikk.

Det spesielle coronaåret 2020 viser seg også i at svensker topper listen soleklart over hvem som er blitt returnert av politiet. 1.850 svensker måtte transporteres over grensa.

Færre asylsøkere

Det ble returnert 246 færre tidligere asylsøkere enn i 2019. For såkalte Dublin-avvisninger returnerte PU 193 personer færre enn året før.

– Nedgangen i disse to kategoriene skyldes i stor grad vanskelige returforutsetninger og lavere ankomster av asylsøkere som følge av coronapandemien, sier PU-sjef Arne Jørgen Olafsen.

– I løpet av våren hadde vi praktisk talt ingen returer etter Dublin III-forordningen og av tidligere asylsøkere. I resten av året var det også lavere aktivitet enn året før, legger Olafsen til.

Krevende år

Han sier at coronaåret har gjort situasjonen krevende for utlendingsenheten til politiet.

– Uttransportene vi har gjennomført, har krevd mye mer planlegging enn tidligere år for å sikre at vi overholder smittevernregler både i Norge, i mottakerlandet og i transittlandet, sier han.

En prioritet for politiet har vært å uttransportere straffedømte. 1.214 personer ilagt en eller flere straffereaksjoner, ble uttransportert (14 prosent av antall returnerte, 205 prosent færre enn i 2019).

– Det har alltid vært viktig for oss å prioritere retur av straffede, men denne prioriteringen har vært særlig viktig i coronaperioden, da vi kun har hatt mulighet til å gjennomføre et begrenset antall returer, sier Olafsen.

Personvernpolicy