151 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus – ti flere enn dagen før

Tirsdag var 151 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på ti pasienter fra dagen før.

15 av pasientene får respiratorbehandling. Det er én flere enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt tirsdag.

127 av coronapasientene er innlagt på sykehus i helseregionen Sør-Øst, tolv er innlagt i Helse Midt-Norge, ni er innlagt i Helse vest og tre er innlagt i Helse nord.

Tirsdag var det registrert 47.585 coronasmittede personer her i landet, ifølge foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Personvernpolicy