Stortinget sender EUs fjerde jernbanepakke til Høyesterett

<p>Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har forsvart norsk deltakelse i EUs fjerde jernbanepakke. Nå skal Høyesterett vurdere saken.</p><p></p>
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har forsvart norsk deltakelse i EUs fjerde jernbanepakke. Nå skal Høyesterett vurdere saken. Foto: NTB scanpix

Stortingsflertallet stemte torsdag kveld for å be Høyesterett til råds i spørsmålet om norsk tilknytning til EUs fjerde jernbanepakke.

Det er et flertall bestående av Ap, Frp, Sp og SV som står bak initiativet. Spørsmålet Høyesterett nå skal ta stilling til, er om norsk tilslutning til den store jernbanereformen fra Brussel vil være i samsvar med Grunnloven.

Bakteppet er en bekymring for at jernbanepakken kan føre til at Norge overfører myndighet til EU på en grunnlovsstridig måte.

Høyre, Venstre og KrF stemte mot å sende saken til Høyesterett.

Det er første gang siden 1945 at Stortinget spør Høyesterett til råds på denne måten.

Grunnlovens paragraf 83 sier at Stortinget kan innhente betenkninger fra Høyesterett om juridiske emner, men det har bare skjedd ni ganger gjennom Stortingets 200-årige historie at muligheten er tatt i bruk.

Etter innføringen av parlamentarismen har det bare skjedd to ganger – i 1933 og i 1945.

– Det var helt ekstraordinære situasjoner og spørsmål, poengterte Venstres Jon Gunnes da saken ble debattert i Stortinget torsdag kveld.

Han påpekte at det tradisjonelt er Stortinget selv som har avgjort rekkevidden av Grunnlovens bestemmelser.

Personvernpolicy