Myndighetene retter kikkerten mot norske villsvin

Landbruksdepartementet har tildelt 3,5 millioner kroner til forskning for å styrke bestands- og helseovervåkingen av villsvin i Norge.
Landbruksdepartementet har tildelt 3,5 millioner kroner til forskning for å styrke bestands- og helseovervåkingen av villsvin i Norge. Foto: Julia Voster / NTB

Landbruksdepartementet har tildelt 3,5 millioner kroner til forskning for å styrke bestands- og helseovervåkingen av villsvin i Norge.

– Jeg ønsker en effektiv innsats mot villsvin i Norge, og legger til rette for blant annet grunneierorganisering og mer effektiv jakt, sier landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

Pengene skal øke kunnskapen om bestanden og svinenes helse.

– Denne kunnskapen vil være viktig for landbruket, jegere, forvaltningen og myndighetene i arbeidet med å redusere villsvinbestanden i Norge, sier Bollestad.

Midlene skal bidra til metodeutvikling og datainnsamling for videre forskningsaktivitet, og er tildelt Veterinærinstituttet, Norsk institutt for naturforskning og Norsk institutt for bioøkonomi.

Personvernpolicy