Digitale møter kan endre nominasjonsprosessen i partiene, mener valgforsker

Flere stortingspolitikere har blitt vraket på partienes nominasjonsmøter i høst. Det har skjedd med Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Aust-Agder, som her taler i Stortinget. Foto: Vidar Ruud / NTB
Flere stortingspolitikere har blitt vraket på partienes nominasjonsmøter i høst. Det har skjedd med Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Aust-Agder, som her taler i Stortinget. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: NTB scanpix

Valgforsker Bernt Årdal sier at digitale nominasjonsmøter kan gjøre det lettere å stemme mot de etablerte kandidater i partiene.

Flere stortingspolitikere har blitt vraket på partienes nominasjonsmøter i høst. Det har skjedd med Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Aust-Agder. KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik­ Grøvan mistet sin plass i Agder.

Også Oslo SV vraket en sittende stortingsrepresentant. Petter Eide tapte nominasjonskampen på lik linje med stortingsrepresentant Kent Gudmundsen fra Høyre i Troms.

– Det er et interessant spørsmål om digitaliserte nominasjonsmøter blir mer uforutsigbare enn fysiske møter, sier valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

Han viser til at det har vært en del uro i nominasjonsprosessene i de ulike partiene, og at det ikke kun skyldes digitaliseringen av møtene. Men, legger han til, slike møter gjør det lettere å stå opp mot de etablerte kreftene i partiene.

– Det at møtene er digitale, og at du stemmer fra kjøkkenbordet, kan gjøre det lettere­ å kjøre ut mot «the establishment», sier valgforskeren.

Det er lettere å stemme fritt, og det er lettere å bruke sosiale medier for å fremme eget eller andres kandidatur, sier flere som har vært involvert i nomina­sjonene til Aftenposten.

Personvernpolicy