Tromsø-politiet skrev ut bøter på 254.000 kroner i to trafikkontroller

Politiet i Tromsø hadde lørdag to trafikkontroller. Det resulterte i bøter på til sammen 254.000 kroner.

Troms politidistrikt skriver at de tok 27 bilførere i en kontroll i Vestregata i Tromsø sentrum der de hadde fokus på innkjøringsforbud og svingforbud.

De hadde også en kontroll i Heiloveien der de fokuserte på forbud mot høyresving. Her ble 18 bilførere ilagt forenklet forelegg.

I de to kontrollene ble det skrevet ut bøter på til sammen 254.000 kroner

Politiet i Tromsø hadde også kontroll i Heiloveien fredag. Det resulterte i at ni bilførere fikk bot.

Personvernpolicy