Nakstad er ikke overrasket over hytteeiersøksmålet

Espen Rostrup Nakstad sier at han forstår hytteeierne som sier at de kan reise på en trygg måte fram og tilbake til hytta si i Sverige.
Espen Rostrup Nakstad sier at han forstår hytteeierne som sier at de kan reise på en trygg måte fram og tilbake til hytta si i Sverige. Foto: Terje Pedersen / NTB

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er ikke overrasket etter at rundt 1.000 nordmenn med hytte i Sverige fredag saksøkte staten.

– Jeg er ikke så overrasket over at domstolene trekkes inn i måten reglene brukes på under pandemien, sier Nakstad til NRK.

Fredag kveld opplyste advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig at de har saksøkt Helse- og omsorgsdepartementet på vegne av rundt 1.000 personer bosatt i Norge som har hytte i Sverige. Hytteeierne krever å få reise på hytta i Sverige uten å måtte gå i karantene i Norge etterpå.

– Løpende vurdering

Nakstad sier at reglene for nordmenn med hytter i Sverige er under løpende vurdering.

– Vi har forståelse for dem som sier de kan reise på en trygg måte fram og tilbake til hytta si i Sverige. Men så er det reglene her som gjelder nå. Og det er en politisk vurdering av hvilke regler vi skal ha, sier Nakstad.

Han legger til at det er åpning i coronaforskriftene for at man kan reise på hytta i Sverige uten å gå i karantene, men at det kun er for å utføre nødvendig vedlikehold, og at det er forbudt å overnatte i disse tilfellene.

– I tråd med Grunnloven

Regjeringen holder fast ved at innreisekarantene er et viktig tiltak som har en klar medisinskfaglig begrunnelse.

– Det er nødvendig av hensyn til smittevernet og tjenlig etter en helhetsvurdering. Vi mener også at karantenereglene er i tråd med våre EØS-rettslige forpliktelser, og at det verken er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon eller Grunnloven, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

Smitteimport

Departementet understreker at det ikke er forbudt for personer som eier hytte i Sverige å dra dit.

– Men oppfordringen om å unngå alle unødvendige utenlandsreiser gjelder også for dem som eier hytte i Sverige og andre land i Europa. Dersom de drar, må de som alle andre i innreisekarantene når de kommer fra et område med forhøyet smitte. Dette for å unngå smitteimport og smittespredning i Norge, sier Bjerke.

Hun opplyser at departementet ennå ikke har mottatt søksmålet.

– Når vi mottar det, vil vi gi tilsvar i samråd med regjeringsadvokaten, sier statssekretæren.

Personvernpolicy