Utvalg vil nekte skilte foreldre å flytte langt av gårde med barn

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er glad for at barna selv er hørt under arbeidet med ny barnelov.
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er glad for at barna selv er hørt under arbeidet med ny barnelov. Foto: Jil Yngland / NTB

En forelder med delt foreldreansvar skal kunne nektes å flytte til en annen del av landet om den andre forelderen sier nei, mener Barnelovutvalget.

Barnelovutvalget , som la fram sin utredning fredag, foreslår at forelderen med daglig omsorg ikke skal kunne flytte langt av gårde, uten et samtykke fra den andre forelderen. Dette gjelder i tilfeller hvor foreldrene har delt foreldreansvar.

– Dette er et viktig arbeid, og jeg er glad for at vi har fått en grundig og god utredning om ny barnelov. Hensynet til barnets beste skal være det grunnleggende, og jeg synes også det er flott at utvalget har lagt vekt på å innhente synspunkter fra barn og unge, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Dersom forslaget blir vedtatt, betyr det i praksis at en mor eller far ikke uten videre kan pakke kofferten, ta med seg barn og dra fra Kristiansand til Bodø for å etablere seg der.

En grense

Utvalget foreslår å sette en grense for kjøretid. I praksis vil det si at dersom en forelder ønsker å ta med seg barna og flytte, er det greit innenfor en radius på rundt en times kjøretur med bil fra den andre forelderen.

Å flytte fra en landsdel til en annen skal ikke lenger være mulig, om det betyr at den andre forelderen må reise i flere timer for å opprettholde samværet med barna, mener utvalget.

– Et samlet utvalg foreslår at man skal kunne be domstolen ta en beslutning om det konkrete flyttespørsmålet dersom den ene vil flytte med barnet og den andre ikke samtykker, står det i regjeringens sammendrag av forslaget.

Barnets mening

Barnelovutvalget ble oppnevnt 7. desember 2018 og startet arbeidet 1. mars 2019. Utvalget har gjennomgått barneloven og barns rettigheter, i lys av blant annet menneskerettighetene. Utvalget har vært ledet av lagdommer Torstein Frantzen.

– For oss i utvalget har det vært viktig å ivareta den parten som ikke nødvendigvis har den høyeste stemmen, nemlig barnet. Barn har ikke stemmerett, men de har rett til å si sin mening i spørsmål som angår dem selv, sier Frantzen

– Utvalget har fått innspill fra noen barn og unge i arbeidet, men vi synes det er viktig at arbeidet med å høre barn og unge i lovprosessen fortsetter også når vi nå avslutter arbeidet i utvalget, sier han.

Personvernpolicy