Høie vil ha 100 nye intensivsykepleiere

Behovet for intensivsykepleiere har vært merkbart under coronapandemien. Nå vil helseministeren at det skal utdannes 100 flere i helseregionene.
Behovet for intensivsykepleiere har vært merkbart under coronapandemien. Nå vil helseministeren at det skal utdannes 100 flere i helseregionene. Foto: Heiko Junge / NTB

Helseminister Bent Høie (H) vil ha flere intensivsykepleiere ved norske sykehus og vil at jobben med å utdanne dem skal starte allerede ved nyttår.

– Coronapandemien har tydeliggjort at vi må intensivere arbeidet med å styrke tilgangen på intensivsykepleiere, sier Høie til fagbladet Sykepleien.

Helseministeren gir sykehusene i helseregionene i oppdrag å opprette 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie fra januar.

Helseregionene skal også utrede det fremtidige behovet for intensivkapasitet og styrke arbeidet med å rekruttere, utvikle og beholde intensivsykepleiere i sykehusene. Det er ikke fastsatt hvordan de 100 plassene skal fordeles mellom helseregionene.

– Vi har i pandemien sett at behovet og kapasiteten ikke går opp. Derfor har vi gått til det alvorlige skritt å gi oppdrag om å øke antallet utdanningsplasser. Vi gjør det nå, fordi det er så viktig å komme i gang, sier Høie.

Personvernpolicy