Utvalg vil ha bredbånd, bedre veier og billigere flybilletter for å gjøre bygdene mer attraktive

<p>Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) er bekymret for utviklingen i distriktskommunene. Et regjeringsoppnevnt utvalg roper et kraftig varsku om at Norge slik vi kjenner det, kan forsvinne.</p><p></p>
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) er bekymret for utviklingen i distriktskommunene. Et regjeringsoppnevnt utvalg roper et kraftig varsku om at Norge slik vi kjenner det, kan forsvinne. Foto: NTB scanpix

Førerkort for 16-åringer, gratis barnehage og SFO og bredbånd overalt er noen av forslagene på bordet for å hindre at Bygde-Norge gradvis dør ut.

Det haster med å sette i verk tiltak for å lokke unge til distriktskommunene, mener tidligere Høyre-statsråd Victor Norman.

Forgubbingen i grisgrendte strøk er allerede kommet så langt at utviklingen er «fryktelig deprimerende» og «en tragedie». Norman frykter et todelt Norge.

– Vi risikerer å få et Distrikts-Norge som ligner på et gamlehjem og et urbant Norge som dominerer samfunnsutviklingen og samfunnsdebatten, sier han.

Fra gamlehjem til kirkegård

Norman har ledet et regjeringsoppnevnt utvalg som har sett på demografiutviklingen i distriktene, og fredag ble rapporten deres overlevert til distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Helt siden 1500-tallet har folk flyttet fra bygdene til byene. I alle år har man jobbet for å bremse flyttestrømmen, og nå har den stoppet opp. Tilsynelatende positivt, men det er det ikke, påpeker Norman.

– Det kan se ut som befolkningen stabiliserer seg, men det er bare fordi de som er igjen, er i ferd med å bli veldig gamle, sier han.

Norman sier Norge har ti-tjue år på å hindre at distriktskommunene går fra å være «et gamlehjem til å bli en kirkegård». Det er mulig å stabilisere folketallet og gjøre utkantstrøk mer attraktive for unge, men det vil kreve innsats på en rekke områder, som samferdsel, helse- og omsorg, utdanning, næringsliv og boligpolitikk.

– Må utvikle særpreg

Utviklingen viser en massiv reduksjon i aldersgruppen under 55 år i de minst sentrale og middels sentrale kommunene, for eksempel småbyer. Samtidig vil gruppen over 80 år øke sterkt i årene som kommer forhold til folketallet. Utvalget påpeker:

* Man må finne nasjonale løsninger for å sikre at eldre i distriktene får et like godt tjenestetilbud som eldre i sentrale strøk. Det innebærer også innovasjon og digitale løsninger.

* Kommunene må bidra med nytenkning og lokal tilpasning og samarbeid i valg av løsninger.

Samtidig må det satses på distriktene for å gjøre dem til et spennende sted å bo og arbeide.

– Det er ikke nok at distriktene blir en litt dårlig kopi av Oslo eller Bergen. De må utvikle sitt eget særpreg, sier Norman.

Bredbånd, vei og bolig

Utvalget foreslår en rekke konkrete tiltak for å få til dette:

* Infrastruktur: Bredbånd overalt, bedre veier mellom tunnelene, ferger som et del av veinettet og bedre og billigere flyreiser.

* Utdanning: Høyere utdanning må sørge for lokale, fleksible tilbud. Praksisplasser for helsefagstudenter.

* Boliger: Tiltak mot annenhåndsfelle: Mange får lite igjen for å selge boligen sin. Det får innlåsende effekt for unge som gjør at de vegrer seg for å flytte til distrikter, samtidig er det mange eneboliger som er lite egnet som bosted for eldre. Utvalget vil at Husbanken skal ta mer ansvar.

* En forsøkspakke med diverse tiltak som gratis barnehage/SFO, begrenset førerkort for 16-åringer, skattefritak for utleieboliger, saneringsstøtte «for å bli kvitt noe av skrammelet» og desentraliserte enheter i statlig virksomhet.

Tre utvalg

Norman understreker at utvalget ikke har en uttømmende liste for hvordan man skal løse problemet, men at nytenkning og et bredt ordskifte er nødvendig.

Distriktsministeren er enig i at beskrivelsen er skremmende og at distriktspolitikken må legges om. I lang tid har det handlet om å snu flyttestrøm og skape arbeidsplasser, men det er ikke lenger nok, vedgår hun.

– Det er på tide å se på distriktspolitiske med litt andre øyne enn man har gjort gjennom mange, mange tiår, sier Linda Hofstad Helleland (H). '

Regjeringen har satt ned tre utvalg for å se på ulike sider av distriktspolitikken: næring, demografi og ungdom. Næringsutvalget, som nylig la fram sin rapport, ønsket flere statlige jobber og mer verdiskapning lokalt. Ungdommens distriktspanel legger fram sin rapport til våren.

Personvernpolicy