Visesentralbanksjefen fratrer stillingen på dagen

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen
Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen Foto: Aleksander Andersen / NTB scanpix

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen slutter i stillingen fordi han ikke fikk ny sikkerhetsklarering. Grunnen er at ektefellen er kinesisk statsborger.

– Sivil klareringsmyndighet oppgir til meg at årsaken til at jeg ikke får fornyet sikkerhetsklarering, er at min kone er kinesisk statsborger og er bosatt i Kina der jeg støtter henne økonomisk. De slår samtidig fast at det ikke er forhold ved meg personlig som skaper tvil om min sikkerhetsmessige skikkethet, men at dette ikke veier tungt nok, sier Jon Nicolaisen i en pressemelding fra Norges Bank.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier han tar Finansdepartementets beslutning til etterretning. Olsen sier Nicolaisen har skjøttet stillingen som visesentralbanksjef på en utmerket måte, både som nær kollega og dyktig fagmann.

– Gjennom sentrale stillinger i banken har han gjennom en årrekke gitt et vesentlig bidrag til å utvikle Norges Bank, sier sentralbanksjefen.

Jon Nicolaisen ble oppnevnt som visesentralbanksjef i 2014 og gjenoppnevnt fra 1. april i år, med særskilt ansvar for å følge opp forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

Personvernpolicy