Utvalg vil nekte skilte foreldre å flytte langt av gårde med barn

En forelder med delt foreldreansvar skal kunne nektes å flytte til en annen del av landet om den andre forelderen sier nei, mener Barnelovutvalget.

Etter det TV 2 erfarer foreslår Barnelovutvalget at forelderen med daglig omsorg ikke skal kunne flytte langt av gårde, uten et samtykke fra den andre forelderen. Dette gjelder i tilfeller hvor foreldrene har delt foreldreansvar.

Barnelovutvalget , som legger fram sin utredning fredag, har vært ledet av lagdommer Torstein Frantzen.

Dersom forslaget blir vedtatt betyr det i praksis at en mor eller far ikke uten videre kan pakke kofferten, ta med seg barn, og dra fra Kristiansand til Bodø for å etablere seg der.

Utvalget foreslår å sette en grense for kjøretid. I praksis vil det si at dersom en forelder ønsker å ta med seg barna og flytte, er det greit innenfor en radius på rundt en times kjøretur med bil fra den andre forelderen.

Å flytte fra en landsdel til en annen skal ikke lenger være mulig, om det betyr at den andre forelderen må reise i flere timer for å opprettholde samværet med barna, mener utvalget.

Barnelovutvalget ble oppnevnt 7. desember 2018 og startet arbeidet 1. mars 2019. Utvalget har gjennomgått barneloven og barns rettigheter, i lys av blant annet menneskerettighetene.

Personvernpolicy