Normal aktivitet på sykehusene i september og oktober

Foreløpige tall viser at aktivitetsnivået på sykehusene i september og oktober i år har vært nært opp til eller på linje med aktiviteten i samme periode i fjor.

For enkelte typer aktivitet har nivået faktisk vært høyere enn i fjor, melder Helsedirektoratet.

Dette gjelder særlig for polikliniske kontakter innen psykisk helsevern for barn og unge, som har vært høyere siden mai måned, samt for somatisk poliklinikk hvor nivået var høyere særlig i september i år.

Ventetiden nasjonalt var høsten 2020 noe høyere for somatiske tjenester (fysisk sykdom), og lik eller noe lavere for psykisk helsevern og rusbehandling

Målet om at 70 prosent av pasientene i et pakkeforløp skal gjennomføre det i løpet av normert tid ble nådd i både september og oktober,

Aktiviteten hos fastlegene var høyere i september og oktober i 2020 sammenlignet med tilsvarende måneder i 2019.

Personvernpolicy