Enighet i lønnsoppgjøret for ideell sektor

Ansatte i ideell virksomhet innenfor helse, utdanning og kultur er sikret lik lønnsvekst som ansatte i det offentlige etter at partene ble enige tirsdag.

– Dette var det vi jobbet for. At medlemmene våre i private ideelle tjenester skal ha lik lønnsvekst som kollegaene sine i offentlig sektor, sier Mimmi Kvisvik, Fellesorganisasjonens forbundsleder i forhandlingene med Virke-HUK.

– Medlemmene våre som for eksempel følger vilkårene i KS kan forvente mellom 1.400 og 1.900 kroner ekstra i året, sier Kvisvik.

I tillegg fikk Fellesorganisasjonen gjennomslag for at partene sammen skal følge opp Aktivitets- og redegjørelsesplikten, kjent som ARP. Dette kommer tydelig fram i protokollen. Dette har vært en viktig sak for FO i årets hovedtariffoppgjør.

Personvernpolicy