Regjeringen gir 18 millioner til bekjempelse av dyrekriminalitet

Flere nye politidistrikter får midler til opprettelse av dyrepoliti etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet.

Det bevilges 12 millioner kroner til opprettelse av dyrepoliti i distrikter som ennå ikke har det, og det settes i tillegg av 6 millioner kroner til Mattilsynet for å følge opp arbeidet.

– Dette har Dyrevernalliansen jobbet lenge for. Vi er glade for at regjeringen tar grov kriminalitet mot dyr på alvor. Det er spesielt viktig at Mattilsynet får midler som for eksempel kan brukes til å styrke rutinene for bevissikring, sier kommunikasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Fra før av har politidistriktene i Trøndelag, Sørvest, Øst, Vest og Innlandet fått dyrepoliti. I tillegg er dyrepoliti under opprettelse i Troms.

De seks siste politidistriktene som nå får dyrepoliti etter budsjettforliket er Oslo, Sørøst, Agder, Møre og Romsdal, Nordland og Finnmark.

Personvernpolicy