Flertall for domstolsreformen

Frp og regjeringspartiene har sikret flertall for den omstridte domstolsreformen. Avtalen innebærer også en budsjettøkning på 40 millioner ekstra kroner.

Domstolsreformen går ut på å redusere antall tingretter til omtrent en tredel av dagens, samtidig som at lokale rettssteder vil bli økt tilsvarende. Saken har vakt betydelig politisk engasjement lokalt og med budsjettavtalen regjeringen inngikk med Fremskrittspartiet tirsdag vil reformen bli gjennomført.

I tillegg vil domstolene bli tilført ytterligere 40 millioner kroner til flere dommere og lyd- og bildeopptak av rettssaker.

– Reformen er den største moderniseringen av domstolene i nyere tid, sier justispolitisk talsperson Peter Frølich i Høyre.

Personvernpolicy