Flere nordmenn flytter hjem enn ut av landet under pandemien

<p></p><p>I alt 530 flere norske statsborgere flyttet tilbake i tredje kvartal, noe som settes i sammenheng med at langt færre statsborgere enn ellers flytter fra Norge, mens tallet på dem som flytter tilbake er mer normalt.</p>
I alt 530 flere norske statsborgere flyttet tilbake i tredje kvartal, noe som settes i sammenheng med at langt færre statsborgere enn ellers flytter fra Norge, mens tallet på dem som flytter tilbake er mer normalt. Foto: Bibiana Dahle Piene / NTB scanpix

Flere norske statsborgere flyttet tilbake til Norge enn de som flyttet ut i tredje kvartal. Nettoinnvandringen av norske statsborgere er rekordhøy.

Befolkningen i Norge økte med 9.800 personer i tredje kvartal og det bor nå 5.384.576 mennesker i Norge, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Innvandringen i tredje kvartal økte etter at den var svært lav i andre kvartal, men det var flest norske statsborgere som flyttet tilbake til Norge.

I alt 530 flere norske statsborgere flyttet tilbake i tredje kvartal, noe som settes i sammenheng med at langt færre statsborgere enn ellers flytter fra Norge, mens tallet på dem som flytter tilbake er mer normalt.

– Det er ikke urimelig å tenke at coronapandemien har hatt noe å si for dette uvanlige mønsteret, skriver SSB om tallene.

Etter norske statsborgere er det flest polske, svenske og danske statsborgere som flyttet til Norge. Tallene for innvandring blant de største gruppene var i tredje kvartal tilbake på et mer normalt nivå enn tidligere år, da de var uvanlig lave.

Så langt kan ikke SSB si noe om coronautbruddet har hatt noe å si for fødselstallene her i landet. Det ble født 14.100 barn i tredje kvartal og det er noe lavere enn før.

Tallet på 9.700 døde er ikke spesielt høyt eller lavt, men på samme nivå som i andre kvartal da SSB ikke sporet noen spesiell overdødelighet under pandemien.

Personvernpolicy