Helsedirektoratet anbefaler nasjonal skjenkestopp ved midnatt

<p>Helsedirektør Bjørn Guldvog. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB</p>
Helsedirektør Bjørn Guldvog. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB

Helsedirektoratet går blant annet inn for skjenkestopp ved midnatt over hele landet i sine nye anbefalinger til coronatiltak.

«Samlinger av mennesker, kombinert med alkohol, har vist seg å forårsake flere større smittehendelser. Dette bør nå unngås både av hensyn til de enkelte og av hensyn til kapasiteten i landets kommuner», skriver Helsedirektoratet i begrunnelsen.

I anbefalingene går de også inn for krav om en negativ coronatest som er under 72 timer gammel ved ankomst Norge, og at de som ikke kan dokumentere bopel i Norge, må ti dager i karantenehotell eller framvise dokumentasjon på at arbeidsgiver stiller med forskriftsmessig karantenested. Test må tas innen to dager etter ankomst og på dag seks eller sju.

Helsedirektoratet går dessuten inn for at private arrangementer på offentlig sted kan ha maks 20 personer, mens arrangement med faste, men ikke monterte, sitteplasser kan ha maks 50 personer.

De ønsker å beholde grensen på 200 for arrangementer med fastmontert seter innendørs, samt tre ganger 200 for tilsvarende arrangement utendørs.

Anbefalingene innbefatter også et nasjonalt råd om maks 10 sosiale kontakter i uken, digital undervisning på universiteter, fagskoler og høgskoler og råd om å unngå unødvendige reiser innenlands.

Direktoratet går også inn for adgangsbegrensninger for besøkende på helseinstitusjoner, samt testing av ansatte.

Personvernpolicy