Flere hundre nordmenn nordmenn anmeldt for coronalovbrudd

<p>Politi med smittevernutstyr. Det er anmeldt minst 428 personer for brudd på smittevernlovgivningen i Norge under pandemien. Foto: Heiko Junge / NTB</p>
Politi med smittevernutstyr. Det er anmeldt minst 428 personer for brudd på smittevernlovgivningen i Norge under pandemien. Foto: Heiko Junge / NTB

Tall fra Politidirektoratet viser at minst 428 personer er anmeldt for lovbrudd knyttet til coronapandemien. 125 av dem har allerede fått straffereaksjon.

Det er Bergens Tidende som har samlet inn oppdaterte tall fra Politidirektoratet om anmeldelser etter brudd på bestemmelsene som er koblet opp mot pandemien. Til og med uke 43 var det i alt 428 personer i Norge som var anmeldt for slike lovbrudd og 326 av dem var også påtalemessig avgjort.

99 av sakene var avgjort med forelegg, mens det i 18 av sakene var tatt ut tiltale. Åtte personer hadde fått tilståelsesdom og i tolv av sakene var det gitt påtaleunnlatelse.

Det er hovedsakelig brudd på bestemmelser om brudd på karantene- eller isolasjonsbestemmelsen som er årsaken til straffereaksjonene. Også personer som er anmeldt for ulovlig å ha oppholdt seg på hytta, er med i grunnlaget. De øvrige sakene handler om ulike bedragerier, trusler, smitteoverføring og hensynsløs atferd, skriver avisen.

Personvernpolicy