Vegvesenet har ikke god kontroll på veisikkerheten, mener Riksrevisjonen

Statens vegvesen fører ikke god nok kontroll med viktige sikkerhetsinstallasjoner som rekkverk og drenering, mener Riksrevisjonen. Bildet er tatt i en annen sammenheng.
Statens vegvesen fører ikke god nok kontroll med viktige sikkerhetsinstallasjoner som rekkverk og drenering, mener Riksrevisjonen. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Statens vegvesen får sterk kritikk i en ny rapport fra Riksrevisjonen. Skredsikring, rekkverk og drenering blir ikke kontrollert godt nok.

– Riksveiene i Norge krever ekstra oppfølging på grunn av krevende terreng og skiftende klima. Derfor er det ekstra viktig at de som har ansvaret, følger opp sikkerheten skikkelig. Det er skremmende at Statens vegvesen ikke inspiserer og følger opp sikkerhetsinstallasjonene slik de skal, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Vegvesenet har ikke tilstrekkelig oversikt over tilstand og sikkerhetsnivå på installasjoner og utstyr i veinettet, ifølge rapporten som ble lagt fram tirsdag.

Riksrevisjonen har sjekket 10 av de 80 kontraktene for drift av riks- og europaveier.

Etaten gjør generelle inspeksjoner, slik de er pålagt, men funnene blir bare delvis fulgt opp. Generelle inspeksjoner skal gjennomføres ukentlig for å avdekke avvik på standarden på riksveiene og oppdage akutte skader.

I tillegg skal det gjøres en årlig «enkel inspeksjon» for å registrere forhold som påvirker sikkerhet og framkommelighet og en «hovedinspeksjon» hvert femte år for å se på alle forhold ved veien.

– Når det gjelder årlige enkeltinspeksjoner og femårige hovedinspeksjoner, er det i hovedsak ikke dokumentert at slike er planlagt eller gjennomført. Dette betyr at Statens vegvesen ikke har oversikt over tilstanden til eller sikkerhetsnivået på alle objektene i veinettet, og de får dermed ikke fastlagt hva slags tiltak det er behov for, heter det i rapporten.

Riksrevisjonen konstaterer dermed at veinettet ikke blir overvåket i samsvar med kravene, som skal sikre at folk kan ferdes trygt på veien.

Personvernpolicy