Enighet i forhandlingene om bransjeavtalen for landansatte i olje- og gassindustrien

Mandag kveld kom Industri Energi og Norsk olje og gass til enighet i de sentrale forhandlingene for landansatte i olje- og gassbransjen.

Bransjeavtalen er en rammeavtale, der forbundet først forhandler sentralt med Norsk olje og gass, så forhandles det lokalt i bedriftene, før den nye avtalen eventuelt signeres, noe som skal skje før 4. desember, opplyser Industri Energi i en pressemelding.

Partene er enig om at det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå utfordringer knyttet til utarbeidelse, godkjenning, varighet og praksis av skiftplaner. Partene anbefaler dessuten å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger i de bedriftene der det ikke gjøres.

Bransjeavtalen gjelder for landansatte i olje- og gassindustrien, både på landanlegg og ved kontorstedene. Industri Energi har drøyt 4.500 medlemmer som går innunder avtalen.

Personvernpolicy