Svikt i intensivbehandling ved lokalsykehus – pasient døde

<p>Pasienten var innlagt på en sengepost ved et lokalsykehus. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB</p><p></p><p></p>
Pasienten var innlagt på en sengepost ved et lokalsykehus. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Statens helsetilsyn har avdekket at årsaken til at en pasient døde ved et lokalsykehus, var dårlige rutiner for å sikre tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Pasienten var innlagt på en sengepost ved et lokalsykehus. Under innleggelsen ble pasientens tilstand vesentlig forverret. Det ble besluttet å overføre pasienten til et sykehus med høyere omsorgsnivå. I påvente av flytransport ble pasientens tilstand stadig dårligere.

Da undersøkelser viste tegn på alvorlig organsvikt, ble det ordnet plass på intensivavdelingen, men det var fortsatt behov for overføring til annet sykehus.

Pasienten ble likevel værende på lokalsykehuset på grunn av dårlig flyvær og mangel på ressurser til å følge pasienten til flyplassen. Dagen etter døde pasienten i multiorgansvikt.

Blant det tilsynet påpeker er at organiseringen av behandlingsansvaret mellom avdelingene ikke var tilstrekkelig klarlagt.

Det manglet en ansvarlig på intensivavdelingen med reell myndighet til å prioritere hvilke pasienter som hadde størst behov for plass på avdelingen, heter det blant annet.

Personvernpolicy