Bekymringsmeldinger fra skolehelsetjenesten nær halvert i mars og april

Skolehelsetjenesten og helsestasjonene sendte 349 bekymringsmeldinger om barn i mars og april, melder VG. Det er nær en halvering fra året før.

I samme periode i 2019 fikk barnevernet over 600 bekymringsmeldinger fra helsestasjonene og skolehelsetjenesten, ifølge avisas tall. I perioden ble over 1.300 helsesykepleiere i 234 kommuner satt til å løse coronaoppgaver våren 2020.

Oslo er blant kommunene der tallet på bekymringsmeldinger fra helsesykepleierne gikk ned. I mars og april ble det sendt 35 bekymringsmeldinger mot 62 i samme periode i fjor.

En stor andel helsesykepleiere i hovedstaden ble omdisponert til å jobbe med smittesporing i mars og april, skriver byrådssekretær Kristian Takvam Kindt til VG.

– De traff da ikke barn og unge på skolene, og nedgangen i antall meldinger til barnevernstjenesten fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten har sannsynligvis en sammenheng med dette, skriver Kindt.

Helsedirektoratet opplyser til avisa at de aldri anbefalte kommunene å omplassere helsesykepleiere til coronaoppgaver i mars, men erkjenner at det kunne ha kommet enda tydeligere fram i deres anbefalinger.

Personvernpolicy