Kommunene får 7,3 milliarder ekstra i coronahjelp neste år

– Forslagene er basert på arbeidsgruppens beregninger og skal dekke merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien i første havlår av 2021, sa Astrup.
– Forslagene er basert på arbeidsgruppens beregninger og skal dekke merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien i første havlår av 2021, sa Astrup. Foto: Jil Yngland / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) setter av 7,3 milliarder ekstra til kommunene på 2021-budsjettet for å dekke ekstraordinære coronautgifter i første halvår.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

En arbeidsgruppe med representanter fra KS og flere departementer la nylig fram en delrapport om kommunenes økonomi i kjølvannet av pandemien.

– Forslagene er basert på arbeidsgruppens beregninger og skal dekke merutgifter og mindreinntekter knyttet til coronapandemien i første havlår av 2021, sa Astrup på en pressekonferanse torsdag.

De ekstra bevilgningene til kommunene legges formelt fram i form av et såkalt tilleggsnummer til neste års statsbudsjett 6. november.

Innbyggertilskudd og kollektiv

Av de 7,3 milliardene går 5,9 milliarder kroner til kommunene. 4,4 milliarder gis som økt innbyggertilskudd, mens 1,5 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler.

I tillegg får kommunene 321 millioner kroner over rammetilskuddet til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

950 millioner kroner går til fylkeskommunene gjennom økt skjønnstilskudd for å dekke tapte billettinntekter i kollektivtrafikken, reduserte brukerbetalinger i tannhelsetjenesten og merutgifter i videregående opplæring.

Regjeringen foreslår i tillegg 100 millioner kroner for at flere kan benytte voksenretten til videregående opplæring.

Påplussing

Bevilgningsforslagene i tilleggsnummeret kommer i tillegg til forslagene som allerede ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Bevilgningsforslagene i tilleggsnummeret kommer i tillegg til forslagene som allerede ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette omfatter 1,25 milliarder kroner til fylkene for tapte billettinntekter, og 100 millioner kroner til habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Samlet får kommunesektoren dermed rundt 8,6 milliarder kroner som kompensasjon for koronautbruddet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre skal i november forhandle med Fremskrittspartiet om neste års statsbudsjett.

– Krevende og kostbart

Astrup minner om at kommunesektoren allerede har fått over 20 milliarder kroner i ekstra overføringer.

− Det siste året har kommunene kombinert de vanlige oppgavene med strenge krav til smittevern og stort press på helsetjenestene. Det har vært krevende og kostbart for mange kommuner. Derfor er det viktig for regjeringen å stille opp, sier statsråden i en pressemelding.

Det har vært mye diskusjon omkring kommunenes utgifter i håndteringen av pandemien, som rammet Norge med full styrke i mars. Mange kommuner står nå midt oppe i en krevende håndtering av nye og til dels omfattende virusutbrudd.