Aktoratet legger ned påstand mot Laila Anita Bertheussen

Torsdag vil statsadvokat Frederik Ranke legge ned aktoratets påstand om straff mot Laila Anita Bertheussen.

Etter at kollega Marit Formo onsdag konkluderte med at bevisene i straffesaken mot Bertheussen ikke kunne peke mot andre gjerningspersoner enn henne, er turen kommet til at Ranke skal redegjøre for hvilken straff påtalemyndigheten mener Oslo tingrett bør idømme 55-åringen.

Ranke vil trekke fram tidligere dommer for samme lovovertredelse, om det er skjerpende eller formildende omstendigheter eller om det er særskilte forhold som gjør at dommerne må gå vekk fra det som ellers er vanlig straff. Bertheussen er tiltalt for åtte brudd på straffelovens paragraf 115, ofte omtalt som demokratiparagrafen ettersom den skal beskytte personer i regjeringen, på Stortinget eller i Riksretten.

Det svært spesielle med denne saken er at det viktigste offeret er hennes egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara. Han har lojalt stått ved sin samboers side under hele rettssaken og støttet henne når hun har avvist straffskyld på samtlige punkter i tiltalen.

– Påtalemyndigheten mener det må anses som bevist utover rimelig tvil at det er tiltalte som utførte samtlige hendelser i tiltalen. Det er utvilsomt samme gjerningsperson bak alle hendelser og alle etterfølgende forsendelser og henvendelser. Som følge av det styrker hendelsene hverandre bevismessig, sa Formo da hun avsluttet onsdag.

Etter at påstanden om straff er lagt ned, vil Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, holde sin avslutningsprosedyre. Han skal etter planen ikke avslutte før fredag formiddag, men vil da mest trolig legge ned påstand om full frifinnelse for sin klient.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden