Norske Kvinners Sanitetsforening får YS' likestillingspris

Generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening sammen med Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris. Foto: Thomas Brun / NTB
Generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening sammen med Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris. Foto: Thomas Brun / NTB Foto: NTB scanpix

YS’ likestillingspris går i år til Norske Kvinners Sanitetsforening arbeid for kvinnehelse.

– Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

Juryen peker på at det forskes mindre på kvinnehelse og kvinnesykdommer enn på menns helseproblemer. Dessuten mangler mye av forskningen et kjønnsperspektiv som kan vise hvordan samme sykdom kan arte seg forskjellig hos kvinner og menn. Dermed tas ikke kvinners symptomer på alvor. Kvinner får ikke likeverdig behandling med menn, og diagnoser stilles for sent.

– Likestilt tilgang til helsetjenester er en forutsetning for likestilt deltakelse i arbeidslivet. Kvinner har generelt høyere sykefravær enn menn, er overrepresentert i statistikken over langtidsfravær og blir hyppigere uføre enn menn. Kroniske lidelser og smertetilstander rammer i større grad kvinner. Derfor er det helt avgjørende å øke kunnskapen om kvinners helse, sier Skjæggerud.

I 2018 lanserte Norske Kvinners Sanitetsforening og Kilden kjønnsforskning rapporten «Hva vet vi om kvinners helse?». Rapporten var et viktig bidrag til å kartlegge hva som finnes av kunnskap om kvinnehelse. Omfattende kunnskapshull ble dokumentert og viktige kjønnsforskjeller synliggjort, heter det i juryens begrunnelse.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden