Wara fikk siste ord i kampen for få frikjent samboeren

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara t.v. og bistandsadvokat Vegard Aaløkken etter at retten ble hevet i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett fredag.
Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara t.v. og bistandsadvokat Vegard Aaløkken etter at retten ble hevet i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett fredag. Foto: Berit Roald / NTB

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara tok siste ord da bevisførselen i straffesaken mot samboeren Laila Anita Bertheussen ble avsluttet fredag.

Etter fem uker i retten var siste dag med bevisførsel både amper og gemyttlig. Neste uke skal aktorat og forsvarer gjøre sitt for å overbevise dommerne om sine syn på domfellelse eller frifinnelse når prosedyrene holdes.

Det alvorligste lovbruddet Laila Anita Bertheussen er tiltalt for, er trusler mot myndighetspersoner og forsøk på å påvirke regjeringens eller Stortingets virksomhet etter straffelovens paragraf 115.

Fredag var retten en arena hvor 55-åringens forsvarere ville svekke denne delen av påtalemyndighetens sak.

Wara: Så spor

Da alle andre vitner var ferdige i retten fredag, inntok Bertheussen samboer og etter påtalemyndighetens syn sakens største offer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara på nytt vitneboksen. Han sa at han, i motsetning til politiet, hadde sett spor i hagen dagen etter at bilen hadde blitt antent utenfor huset i Vækerøveien i Oslo. Nå angret han at han ikke hadde sagt dette da han var i avhør etter at Bertheussen ble siktet for å ha antent bilbrannen 14. mars 2019.

– Det store spørsmålet er vel hvorfor jeg ikke ble stilt spørsmål om disse sporene, sa Wara da aktoratet stilte spørsmål ved disse nye opplysningene.

Brannen natt til 10. mars i fjor ble vendepunktet i etterforskningen som til da utelukkende hadde vært rettet mot en ekstern gjerningsperson. Sammenfallet av tilfeldigheter rundt brannen og fravær av andre sannsynlige spor førte til at Bertheussen ble siktet.

– Ikke redde

På samme måte svarte Wara at han hadde en SMS-utveksling med sin tidligere kollega i justisdepartementet, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde etter at hun og mannen stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde den 29. januar 2019 mottok et trusselbrev i posten som nå Bertheussen er tiltalt for å ha sendt.

– Oppfattet du at de var redde for brevet, spurte Bertheussens forsvarer Bernt Heiberg.

– Nei, det oppfattet jeg ikke, svarte Wara.

Stillbilde fra PSTs sammenstilling av data fra natten da Bertheussens og Waras bil brant i Oslo. Mens hovedkameraet var koblet ut sto inngangsdøra åpen og det var folketomt på gaten utenfor. Samtidig viste en indikator at skrittelleren på Bertheussens mobiltelefon var aktiv. Foto: Pst / NTB
Stillbilde fra PSTs sammenstilling av data fra natten da Bertheussens og Waras bil brant i Oslo. Mens hovedkameraet var koblet ut sto inngangsdøra åpen og det var folketomt på gaten utenfor. Samtidig viste en indikator at skrittelleren på Bertheussens mobiltelefon var aktiv. Foto: Pst / NTB

Koblet spor sammen

Påtalemyndigheten avsluttet sin bevisførsel mot Bertheussen med en visuelt overbevisende sammenstilling av tekniske data de mener utelukker andre gjerningspersoner. Med en ni timer og ti minutter lang video, med innsamlet datamateriale fra tre kameraer, tiltaltes mobiltelefon og alarm- og overvåkingsanlegget i huset ble retten vist en kronologisk indisiekjede som peker mot 55-åringen.

Filmen dekket hvert sekund i tidsrommet fra lørdag 9. mars og natt til 10. mars da Bertheussen og Waras bil begynte å brenne. Videoen viste at det eneste fungerende av seks kameraer ble koblet ut i nær sju minutter like forut for brannen.

Samtidig registrerte alarmsystemet at utgangsdøren var åpen i flere minutter før den ble lukket igjen og kameraet ble koblet inn. Brannen var da synlig på kameraopptaket.

Mens overvåkingen utenfor huset på nytt var virksom og brannen utviklet seg, ble Bertheussens telefon koblet til en lader og ingen videre bevegelse på den blir registrert før politiet vekker henne, tilsynelatende fra dyp søvn, én time senere uten at hun har registrert verken brannen eller oppbudet av politibiler og brannvesen utenfor vinduene.

Var beruset alene

Tiltalte har tidligere forklart kvelden med at hun var hjemme alene, var kraftig beruset og hadde tatt en innsovningstablett.

Den åpne døren forklarte hun med at katten vanligvis ble sluppet ut og inn. Hun har også sagt at det stadig var trøbbel med kameraovervåkingen på eiendommen og at hun til stadighet koblet kameraene inn og ut.

Språk-ekspert: – En kvinne

Språkekspert Sylfest Lomheim sier at det er bortimot sikkert at det er en norsk kvinne som har skrevet trusselbrevene PST mener Laila Bertheussen står bak.

Språkforsker Sylfest Lomheim vitnet fredag under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett fredag. Foto: Berit Roald / NTB
Språkforsker Sylfest Lomheim vitnet fredag under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett fredag. Foto: Berit Roald / NTB

Språkforsker- og ekspert Sylfest Lomheim har vurdert fire brev i Bertheussen-saken. Han ble avbrutt av Bertheussens forsvarer da han skulle vitne under rettssaken i Oslo tingrett første gang. Fredag var han siste ordinære vitne i den omfattende trusselsaken.

– Der er det tydelig at det er bortimot sikkert at en kvinne har skrevet dette, sa Lomheim da han vitnet i retten.

Lomheim la blant annet vekt på at brevene ikke var spesielt røffe i stilen, at en mann aldri ville brukt ordet «tisse», men noe barskere. Han la til at det var svært sannsynlig at det var samme person som hadde skrevet tekstene og at det var en voksen, litt eldre kvinne han mener er ganske belest. Feilene i tekstene mente han var både ville og fantasifulle.

– Avslører mye

– Kan valg av ord og grammatikk i en tekst si noe om den som skriver, spurte aktor Frederik Ranke da han startet utspørringen

– Det kan det, jeg vil si absolutt. Hadde folk vært klar over hvor mye de avslører om seg selv når de skriver på et papir, så hadde de kanskje ikke skrevet så mye, sa Lomheim.

Det oppsto nærmest munnhoggeri da Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, skulle spørre ut professoren.

– Jeg vet at jeg er pålagt å ikke si noe mer enn det jeg skal, men heller ikke mindre enn det jeg skal si, sa Lomheim da Elden forsøkte i diskreditere vitnet ved å trekke fram at han hadde vært aktiv Arbeiderpartiet i mange år.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden