Høie positiv til EUs fargekart for reiserestriksjoner

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er positiv til EUs forsøk på samordning av reiserestriksjonene som er innført på grunn av koronapandemien.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er positiv til EUs forsøk på samordning av reiserestriksjonene som er innført på grunn av koronapandemien. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

EUs medlemsland er enige om et felles fargekart for reiserestriksjoner. Det nye systemet er mer liberalt enn det norske, men får likevel støtte fra regjeringen.

– Norge har stilt seg positiv til dette initiativet. Dette vil kunne skape forutsigbarhet for landene og avverge ubegrunnede hindringer, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en redegjørelse for Stortinget tirsdag om koronakrisen.

– Samtidig er det opp til nasjonale myndigheter å vurdere risikobildet og beslutte tiltak ut fra nasjonale forhold, sa Høie.

Som ventet vedtok EU-landenes europaministre det nye fargekartet tirsdag, etter at det ble oppnådd enighet om forslaget forrige uke.

Hovedgrepet er et felles fargekart der land klassifiseres som grønne, gule eller røde avhengig av smittenivå. Det anbefales at det ikke legges restriksjoner på innreise fra grønne regioner, men landene kan ha restriksjoner for innreise fra andre områder.

Dette ligner «trafikklys»-systemet som Norge innførte tidligere i høst. Men i anbefalingene fra EUs ministerråd legges det opp til vesentlig mer liberale grenser for gult og rødt nivå enn de grensene som gjelder i Norge i dag.

De nye anbefalingene er ment å rydde opp i et forvirrende og kaotisk lappeteppe av nasjonale reiseråd, og EU-rådets utgangspunkt har vært at de også skal gjelde for EØS-land som Norge.

Anbefalingene er likevel ikke juridisk bindende for medlemslandene.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden