FHI i ny risikovurdering: Høy risiko for lokale utbrudd

<p>Det er høy risiko for oppblussing av smitte lokalt. Hele samfunnet må forberede seg på lokale utbrudd utover høsten, advarer FHI. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix</p>
Det er høy risiko for oppblussing av smitte lokalt. Hele samfunnet må forberede seg på lokale utbrudd utover høsten, advarer FHI. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

For å unngå nasjonal smittespredning anbefaler Folkehelseinstituttet at dagens tiltak i hovedsak videreføres, særlig for å unngå massesmittehendelser.

Rapporten omtaler perioden fram til 1. november og har følgende hovedkonklusjoner:

* Det er høy risiko for oppblussing av smitte lokalt. Hele samfunnet må forberede seg på lokale utbrudd utover høsten.

* Det er moderat risiko for at lokale utbrudd skal utvikle seg til regional smittespredning og en ny nasjonal smittebølge.

Massesmitte

Ifølge FHI kan det se ut til at massesmittehendelser «er en viktig drivkraft for covid-19-pandemien.»

– Flere massesmittehendelser etter hverandre kan bringe epidemien ut av kontroll. Forebygging av slike hendelser vil derfor ha stor innvirkning på epidemien, heter det.

– Faren for skjult spredning og massesmittehendelser gjør risikovurderingene usikre. Dersom unge voksne smittes i sosiale sammenhenger, kan det utvikle seg store utbrudd, ifølge FHI.

Det er nå betydelig flere smitteførende personer i landet enn før sommeren. Det kan være at 80 prosent av smittespredningen skjer fra bare 10–20 prosent av de smittede, i mange tilfeller som del av massesmittehendelser.

Videreføre tiltak

I risikovurderingen anbefaler FHI at de nasjonale kjernetiltakene bør videreføres. Det handler om god hygiene, å holde avstand, testing, smitteoppsporing, innreisekarantene fra land med betydelig større epidemi enn Norge og kontrollerte besøk på helseinstitusjoner.

– Befolkningen må forberedes på at tiltakene kan vare lenge, skriver FHI.

Kommunene må styrkes når det gjelder testing med raske svar, gjerne hurtigtester, og kommuneleger og smitteoppsporingsteam må ruste seg for langvarig beredskap.

Ved truende regional oppblussing kan man gå trinnvis fram med stadig mer omfattende tiltak, men tilpasset den lokale situasjonen. Jo større område det er aktuelt å innføre tiltak for, desto viktigere blir det å sørge for at tiltakene ikke er mer inngripende enn nødvendig.

Befolkningen bør oppfordres til å ta i bruk en smitteoppsporingsapp som kan understøtte den manuelle smitteoppsporingen.

Coronadødelighet på 0,31 prosent

Risikoen for å dø av Covid-19-smitte anslås i Folkehelseinstituttets siste risikovurdering til 0,31 prosent. Anslaget er ikke justert for alder.

Dødeligheten er beregnet ut fra andelen døde av de smittede, beskrevet som letalitet eller infeksjonsletalitet.

– Hittil har nesten 90 prosent av dødsfallene skjedd i gruppa over 70 år. For personer over 80 år ser sykdommen ut til å være svært farlig med letalitet langt over 10 prosent, skriver FHI.

FHI beregner andelen av smittede som må til intensivbehandling på sykehus, til 0,27 prosent.

Karanteneregler kan forenkles

Alternativer til innreisekarantene bør utredes, anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI). Instituttet slår fast at regelverket «kan forenkles ytterligere».

FHI anbefaler å opprettholde nasjonale tiltak om «innreiserestriksjoner og innreisekarantene til landet» og om å «unngå unødvendige utenlandsreiser».

Men FHI beskriver det samtidig som en utfordring at mange kan synes reglene er ulogiske når smittepresset er like stort i deler av Norge som i utlandet.

Dette er bakteppet for at FHI mener regelverket kan forenkles og anbefaler at alternativer til innreisekarantene utredes.

Det er også anbefalt å unngå unødvendige innenlandsreiser.

– Lokale eller nasjonale myndigheter bør være tilbakeholdne med å fraråde eller forby reiser fra en kommune, skriver FHI i sin anbefaling.

– Prinsippene fra reguleringer av utenlandsreiser kan ikke automatisk overføres til innenlands reiser, blant annet fordi noen få tilfeller kan gi en høy insidensrate i små kommuner, heter det.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden