Færre nye studentboliger i statsbudsjettet – NSO raser

I statsbudsjettet settes det av penger til 1.650 nye studentboliger, færre enn i de foregående budsjettene. Norsk studentorganisasjon (NSO) reagerer.

Til sammen har regjeringen siden 2014 gitt penger til om lag 17.600 studentboliger. Det gir et årlig snitt på over 2.200, skriver Kunnskapsdepartementet.

Det er også bevilget penger til å oppgradere over 2.000 eldre studentboliger. NSO-leder Andreas Trohjell mener statsbudsjettet ikke strekker til.

– Hvert år ser vi tusenvis av studenter i boligkø etter studiestart. Regjeringen sier at de satser på kunnskap samtidig som de legger opp til at studentene ikke har et sted å bo mens de studerer, sier han.

Trohjell peker på at Venstre og KrF har gått til valg på å bygge 3.000 studentboliger i året.

Personvernpolicy