Flere lavinntektsfamilier får billigere SFO

Ordningen med redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) skal utvides til å gjelde 3. og 4. trinn fra 2021.

I statsbudsjettet blir det satt av 25 millioner kroner til utvidelsen, skriver Kunnskapsdepartementet.

Denne høsten ble ordningen med redusert betaling på SFO innført for 1. og 2. trinn. Ordningen skal sikre at ingen familier skal bruke mer enn seks prosent av inntekten for å betale for en plass.

I tillegg skal det innføres en ny tilskuddsordning slik at også friskolene kan tilby redusert foreldrebetaling på SFO. Det blir også satt av penger slik at lavinntektsfamilier i utvalgte kommuner får gratis SFO.

Personvernpolicy